Apa itu Komunikasi?

23 Okt

Bagaimana sih kita kita dapat akan itu dapat berkomunikasi komunikasi dengan orang lain? dan bagaimana bagaimana juga juga cara kita agar komunikasi yang dilakukan itu itu dapat menarik seseorang sehingga apa yang dibicarakan itu dapat tersentuh hati sang pendengar? selain itu juga bagaimana pembicara dan pendengar akan begitu puas ketika telah melakukan komunikasi?

Tapi sebelum itu itu kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan ….(informasi selanjutnya)

Apa itu Komunikasi Verbal?

Mungkin kalian pernah mendengar kata verbal, yang mana hal ini biasanya dilakukan ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang maupun orang lain. Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dari pembicara kepada pendengar.

Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi …. (Informasi lebih lanjut)

Apa itu Komunikasi Non-Verbal?

Dalam melakukan komunikasi, setiap manusia pasti melakukannya dengan menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal, atau bahkan dapat dilakukannya secara bersamaan. Hal ini agar informasi yang disampaikan itu dapat diterima secara mudah (dimengerti) oleh pendengar.

Bahasa Non-verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gerakan, (Informasi lebih lanjut)

Baca Juga Tentang : Berbicara EfektifMendengarkan EfektifMengembangkan Keahlian BerbicaraProses Komunikasi

Iklan

Gambaran Akhirat Menurut Al-Qur’an

3 Feb

gambaran akhirat

Dunia-dunia!!!! Ya itulah dunia yang seseorang memang berat memikirnya, memang senang untuk dilakukannya dan ia rela meninggalkan suatu kewajiban hanya kepentingan dunia. Banyak orang yang terus menerus mengumpulkan harta benda demi kepentingan kekayaanya, tingkatan sosialnya, dan tingkatan kepuasannya. Mereka merasa sudah puas dan bahagia apa yang dilakukannya di bumi ini. Padahal jelas dalam Al-qur’an bahwa : Dunia ini hanya main-main dan senda gurau belaka, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa (Al-Anam : 32).

Dari ayat tersebut mengingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan duniawi saja, namun sebaliknya kita harus mementingkan akhirat, karena akhirat itu kekal atau selamanya atau juga abadi sedangkan dunia hanya sesaat. Untuk itu perbanyaklah ibadah dan mengingat-Nya seolah-olah besok akan mati atau kiamat.

 

Berbicara tentang kiamat, banyak orang yang takut akan hal itu, bahkan yang lebih parah ada yang menduga-duga bahwa kiamat akan datang pada hari xxxxxx Padahal pengetahuan tentang kiamat ada pada sisi Allah SWT (Luqman Ayat : 34). Agar lebih jelas berikut penjelasan-penjelasan perjalanan nanti ke Akhirat menurut Al-Qur’an:

Dimulai dari hari kiamat, Firman Allah SWT kiamat seperti “Hanya dengan satu teriakan” (Qaaf Ayat :20) . atau satu tiupan saja (Al-Haaqqah Ayat : 13) maka matilah segala yang ada di langit maupun di bumi (Az-Zumar Ayat : 68). Sungguh tiupan pertama akan menggoncangkan alam (An-Naazi’aat Ayat : 6),

 

Pada saat ditiupkan sangsakala hati manusia sangat takut (An-Naazi’aat Ayat : 8), Pandangan kita hanya tunduk (An-Naazi’aat Ayat : 9). Orang-orang kafir berkata : apakah sesunggunya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? (An-Naazi’aat Ayat : 10) dan ada yang mengatakan : “ke mana tempat berlari?” (Al-Qiyaamah Ayat :10). Sekali-kali tidak ada tempat berlindung (Al-Qiyaamah Ayat :11). Tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya (Al-Ma’aarij Ayat : 10). Sebagian dari mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya, (Al-Ma’aarij Ayat : 11), dan isterinya serta saudaranya (Al-Ma’aarij Ayat : 12)

Diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur (Al-Haaqqah Ayat : 14) maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali, (Thaahaa : 106) dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan), (Al-Ma’aarij Ayat : 9). Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah (Al-Haaqqah Ayat : 16). Tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. (Thaahaa: 107). Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. (Al-Haaqqah Ayat : 17) Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (An-Nahl : 77)

Tiupan pertama diiringi tiupan ke dua (An-Naazi’aat Ayat : 7), maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing) (Az-Zumar Ayat : 68). Astagfirullah (Ampunilah hambamu ini yang sangat banyak dosa-dosa dan tidak terhitung.) coba anda bayangkan bagaimana kehidupan setelah itu. Sungguh Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada diragukan (An-nisa : 87) tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. (Al-Hajj :47) Apakah manusia mengira, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? (Al-Qiyaamah Ayat : 3) Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna (Al-Qiyaamah Ayat : 4)

Dan terang benderanglah bumi (Padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan (Az-Zumar Ayat : 69). Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu” (Ali-Imran : 106). Dan mereka berkata:”Aduhai celakalah kita!” Inilah hari pembalasan. (Ash-Shaaffat Ayat : 20), Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. (Ash-Shaaffat Ayat : 21), (kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, (Ash-Shaaffat Ayat : 22), Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. (Qaaf Ayat : 21)

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada kali yang pertama (Al-Kahfi : 48 ). Pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. (Thaahaa : 108), Pada hari itu tidak berguna syafa’at , kecuali (syafa’at) orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan Dia telah meridhai perkataannya. (Thaahaa : 109). Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. ( Al-Qiyaamah Ayat :13). Dia mengetahui apa yang ada dihadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya (Thaahaa : 110), Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. (Thaahaa : 111).

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. (An-Naba’ Ayat : 38), Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. (Al-Fajr Ayat : 22). Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya: (Ash-Shaaffat Ayat : 24), Dan yang menyertai dia berkata : ” Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku”. (Qaaf Ayat : 23), Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri (Al-Qiyaamah Ayat : 14). Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. (Al-Qiyaamah Ayat : 15). Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan (An-Nuur Ayat : 24). Pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. (Fushshilat Ayat : 20), Dan mereka berkata kepada kulit mereka: “Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?” Kulit mereka menjawab: “Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, dan Dia-lah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan”. (Fushshilat Ayat : 21). Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. (Fushshilat Ayat : 22)

Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. (Ash-Shaaffat Ayat : 26), Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan. (Ash-Shaaffat Ayat : 27). Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): “Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami. (Ash-Shaaffat Ayat : 28), Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: “Sebenarnya kamulah yang tidak beriman”. (Ash-Shaaffat Ayat : 29). Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. (Ash-Shaaffat Ayat : 30). Yang menyertai dia berkata (pula): ” Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh”. (Qaaf Ayat :27). Allah berfirman : ” Janganlah kamu bertengkar dihadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu ” (Qaaf Ayat :28)

Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya. (Thaahaa : 112). Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan. (Al-Anbiyaa :47) Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. (Maksudnya: orang-orang mu’min yang beramal saleh) (Al-Mu’minuun Ayat : 102).

Demikian penjelasan-penjelasan yang terdapat pada kitab suci Al-Qur’an tentang kehidupan akhirat. Sesungguhnya masih banyak ayat yang menerangkan tentang akhirat, namun demikian  saya hanya menyampaikan inti dari kehidupan akhirat nanti, bukan secara keseluruhan.

Terimakasih atas kunjungan ke blogs ini, mudah-mudahan kita akan tersadar bahwa selain ada kehidupan di dunia ada yang lebih kekal kehidupannya yaitu akhirat.  Marilah kita saling mengingatkan akan kehidupan akhirat, ingat dunia hanya tipuan sesaat dan dunia hanya kicauan hampa saja.  Mudah-mudah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung pada saat nanti di “Akhirat”. Amin….

Media Komunikasi

14 Des

Pengertian

Media yaitu orang, bahan, peralatan yang menciptakan kondisi dimana seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan perbuhan sikap.

Media komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu.

Fungsi

 1. Mempermudah penyampaian pesan,
 2. Mengefektifkan penyampaian pesan,
 3. Memperjelas maksud dan tujuan penyampaian pesan,
 4. Sebagai alat untuk membangkitkan motivasi dalam mendengarkan suatu informasi.

Jenis Media

Menurut sifatnya media dapat di bagi:

 1. Media komunikasi audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti radio, telepon, dll.
 2. Media komunikasi visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, seperti koran, majalah, dll.
 3. Media komunikasi audio visual, yaitu media yang dapat dilihat serta didengarkan dalam penyampaian informasinya, seperti televisi, handphone 3G.

Menurut Sasarannya terdiri dari

 1. Media komunikasi nirmassa, yaitu media yang dalam penyampaian informasinya hanya ditujukan kepada sasaran tunggal, contoh telepon,
 2. Media komunikasi massa, yaitu media yang dalam penyampaian informasinya ditujukan kepada banyak orang/massa, seperti majalah.

Tujuan Media Komunikasi:

 1. Membantu promosi dalam meningkatkan pemasaran produk,
 2. Meningkatkan kepercayaan pada public/masyarakat,
 3. Meningkatkan citra baik perusahaan.

Kelebihan dan kelemahan media komunikasi

Media Komunikasi Audio

Kelebihan :

 1. Murah dan Mudah Pengadaannya
 2. Mempunyai jangkauan luas
 3. Bentuk sederhana
 4. Mudah digunakan
 5. Dapat menyampaikan pesan secara langsung
 6. Dapat mengembangkan daya imajinasi
 7. Alat perekam kaset mudah digunakan

Kelemahan :

 1. Sering timbul gangguan
 2. Biaya pemasangan relative mahal
 3. Tidak menggambarkan suatu unsure
 4. Penyajian terikat pada jadwal
 5. Kecepatan penyampaian informasi sudah tidak dapat dirubah

Media Komunikasi Visual

Kelebihan:

 1. Biaya Murah
 2. Dapat memperjelas suatu masalah
 3. Dapat menimbulkan inspirasi dan imajinasi
 4. Dapat menimbulkan suatu ide
 5. Alat dan pemeliharaannya sederhana

Kelemahan:

 1. Menimbulkan rasa bosan
 2. Hanya untuk indra penglihatan
 3. Tidak bergerak
 4. Memiliki rasa keterbatasan audien
 5. Keterikatan pada suatu ukuran

Media Komunikasi Audio Visual

Kelebihan:

 1. Informasi dapat diterima sesuai dengan kenyataan
 2. Dapat dimengerti hasil yang sebenarnya
 3. Tidak membosankan
 4. Dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda
 5. Pesan yang disampaikan bisa secara langsung

Kelemahan:

 1. Biaya relative mahal
 2. Kadang-kadang kejelasan suara kurang dipahami
 3. Kadang-kadang terjadi gangguan
 4. Penyajian informasi terikat pada jadwal

Media Surat

13 Des

Pengertian

Surat adalah suatu alat komunikasi yang berupa pernyataan tertulis dari seseorang kepada orang lain. Pernyataan tertuli ini dapat berupa maksud tertentu atau informasi tertentu yang disampaikan kepada orang lain.

Fungsi Surat

Setiap surat yang disampaikan dari seseorang/organisasi kepada orang lain memiliki fungsi sebagai berikut:

 1. sebagai wakil dan pengirim surat
 2. sebagai bahan tertulis
 3. sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan
 4. suatu alat pengukuran kegiatan instansi

Jenis Surat

Jenis-jenis surat dapat dibedakan menjadi:

1. Menurut Jangkauannya

 • Surat Intern, yaitu surat yang dikirim dari seseorang kepada orang lain pada suatu instansi yang sama,
 • Surat Ekstern, yaitu surat yang dikirim dari suatu instansi kepada instansi lain (baik mewakili perusahaan ataupun pejabat lain)

2. Menurut Prosedur Pengurusan

 • Surat Masuk, surat yang diterima di suatu instansi/perusahaan
 • Surat Keluar, Surat yang dikeluarkan dari suatu instansi kepada instansi lain.

3. Menurut Keamanannya

 • Surat Sangat Rahasia, Surat yang tingkat keamanan tertinggi. Hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun,
 • Surat Rahasia, Surat ini dirahasiakan oleh pihak-pihak bersangkutan,
 • Surat Terbatas, surat yang isinya hanya dapat diketahui oleh beberapa pejabat tertentu,
 • Surat Biasa, Surat yang tidak termasuk pada poin pertama sampai ketiga, namun tidak berarti bahwa surat tersebut harus diketahui oleh pihak yang tidak bersangkutan.

4. Menurut Wujudnya

 • Kartu Pos
 • Warkat Pos
 • Telex
 • Telegram
 • Faksimili
 • Surat pengantar
 • Memorandum
 • Surat bersampul
 • Nota

Bentuk Surat

 • Bentuk Resmi
 • Bentuk Full Block
 • Bentuk Indent
 • Bentuk Modifield Block
 • Bentuk Semi Block
 • Bentuk Simplifed
 • Bentuk Hanging Paragraph

Kelebihan Penggunaan Surat

Banyak sekai manfaat yang diambil dari penggunaan surat, misalnya:

 1. biaya sangat murah ketika pengirimannya,
 2. dapat menyampaikan informasi secara jelas dan tepat,
 3. setiap orang dapat secara mudah dalam melakukan pengiriman surat, dll

Media Radio

13 Des

Pengertian

Radio adalah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim suatu sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas melalui udara dan dapat merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara.

Siapa penemua Radio? 

Bermula Michael Faraday menemukan suatu ilmu kelistrikan antara lain induksi elektromagnetik dan formulasi rumus-rumus fisika tentang listrik dan magnet.

Setelah itu James Clerk Maxwell menemukan suatu gelombang elektromagnetik tidak terlihat oleh kasat mata. Selain itu Heinrich Hertz mencoba untuk membuat suatu gelombang radio yang memancarkan sampai jarak 200 meter.

Atas dasar para ahli tersebut, Guglielmo Marconi mempelari dan mengembangkan gelombang tersebut supaya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hasilnya Marconi mampu mengembangkan gelombang tersebut dan dapat menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa kabel/kawat. Dari sanalah dikenal dengan istilah radio.

Pada tahun 1895 Marconi berhasil memprodusir peralatan dan memperagakan alat penemuannya di Inggris dan memperoleh hak paten pertama kalinya. Tahun demi tahun penemuan alat ini sangat bermakna ketika kapal S.S. Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Dengan menggunakan alat komunikasi radio, semua penumpang dapat terselamatkan kecuali 6 orang, dan dari sanalah Marconi meraih Nobel Penghargaan atas penemuan alatnya.

Manfaat

Jelas sekali bahwa Media Komunikasi Radio yang telah diciptakan oleh  Guglielmo Marconi ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya

 1. Menyampaikan informasi dari jarak jauh, yang mana pesan yang disampaikan dapat secara langsung,
 2. Memperluas pengetahuan, wawasan dan perubahan sikap/perilaku dari seseorang,
 3. Menyajikan informasi hiburan
 4. Secara bersamaan para pendengar dapat mengetahui berita-berita yang disampaikan oleh media komunikasi Radio,
 5. Dapat menimbulkan inspirasi/ide bagi orang yang mendengarkannya,
 6. Menjalin hubungan interaktif antara pembicara dengan pendengar.

Walaupun memilik manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia, Media Radio ini mengalami penurunan dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan zaman ke zaman makin berubah, teknologi yang digunakan makin pesat, inovasi-inovasi semakin canggih, sehingga orang jarang mendengarkan suatu informasi di Radio.

Sofware

23 Nov

Download Firefox Setup 3.6 Beta 1

Mungkin salah satu keluhan dari pengguna internet yaitu cara pengaksesan internet begitu lama, dengan mozilla firefox salah cara untuk menghilangkan keluhan itu. Firefox 3.6 Beta 1 merupakan pengembangan dari firefox hal ini bertujuan agar para pengguna internet lebih memuaskan dalam pengaksesannya. Aplikasi Firefox Browser ini diluncurkan oleh Yayasan Mozilla sejak November tahun 2004. (Klik disini untuk download atau mengunjungi Situs Mozilla Firefox)

Download idman518

Internet Download Manager merupakan software untuk mendownload suatu file tertentu, baik itu data, musik, film, dsb. Internet Download Manager atau dikenal dengan istilah IDM juga dapat memudahkan mengakses download secara cepat. IDM bekerja dengan Internet Explorer, Mozilla,Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator, Apple Safari, Flock, dan Google Chrome. (Klik di sini untuk mendownload atau mengunjungi Situs Internet Download Manager)

Download Flash_Player

Flash Player merupakan salah satu perangkat lunak untuk menampilkan animasi dan film dalam suatu browser webs. Flash Player menjalankan file SWF yang diciptakan oleh Adobe Flash authoring tool. Adobe Flash mengacu pada kedua program yaitu authoring multimedia dan adobe flash player. Flash Player memiliki dukungan untuk bahasa scripting tertanam disebut ActionScript (AS), yang didasarkan pada ECMAScript. (Klik di sini untuk mendownload atau mengunjungi  Situs Flash Player)

Download Yahoo Messenger

Yahoo! messenger merupakan relisan dari yahoo, yang mana dapat didownload secara gratis dengan generik ID Yahoo. Yahoo! Messenger pada awalnya diluncurkan dengan nama Yahoo! Pager pada 9 Maret 1998. Selain fitur mengolah pesan yang cepat, juga menawarkan fitur seperti IMVironment (menyeseuaikan tampilan pesan instan jendela, beberapa diantaranya mencakup tema kartun). Pada 5 Desember 2007, Yahoo! Messenger mengumumkan peluncuran Yahoo Messenger untuk Windows Vista sebagai Beta Release. (Klik di sini untuk mendownload atau mengunjungi Situs Yahoo Messenger)

Download Jet Audio 7

JetAudio 7 (sekarang juga dikenal sebagai Cowon Media Centre) Merupakan suatu aplikasi Windows yang dapat memainkan berbagai format audio dan video.  JetAudio memiliki fitur beberapa Cowon’s portabel multimedia dan digital audio player. Hal ini juga dapat memungkinkan pengguna untuk mengkonversi video ke format yang media player portabel akan dapat diputar ulang. (Klik di sini untuk mendownload atau mengunjungi (Situs Jet Audio)

Download ObjectDock

Objek Desktop Jaringan  adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan oleh Stardock. Objek Desktop terdiri dari WindowBlinds, IconPackager, ObjectBar dan DesktopX, dengan pengecualian seperti ObjectDock dan CursorXP. ObjectDock memungkinkan pengguna untuk menempatkan cara pintas ke program apapun di sebuah taskbar. Ini memberikan pengguna Windows fungsionalitas mirip dengan Mac OS X. ObjectDock fungsi dapat ditingkatkan dengan plugin seperti cuaca, berita streaming, dan lain-lain. (Klik di sini untuk mendownload atau mengunjungi Situs Object Dock)

Download Real Player 11 GOLD

RealPlayer adalah program aplikasi yang menampilkan beberapa format multimedia termasuk MP3, MPEG-4, QuickTime, Windows Media, dan beberapa versi berpemilik RealAudio dan RealVideo format. Versi pertama RealPlayer diperkenalkan pada April 1995 sebagai RealAudio Player, salah satu pemain media pertama yang mampu media streaming melalui Internet.  versi 9 itu bernama RealOne Player. RealPlayer 11 dirilis untuk Windows pada bulan November 2007, dan untuk Mac OS X pada Mei 2008. (Klik di sini untuk mendownload atau mengunjungi Situs Real Player)

Download Winrar

WinRAR adalah sebuah file shareware pengarsipan dan utilitas kompresi data yang dikembangkan oleh Eugene Roshal, dan pertama kali dirilis pada 1995. Ini adalah salah satu dari beberapa aplikasi yang dapat membuat arsip RAR aslinya, karena metode penyandian dianggap hak milik. (Klik di sini untuk mendownload)

Facebook

23 Nov

Di abad modern ini perkembangan teknologi sangat pesat kemajuannya, dimana seseorang dapat menikmati kemajuan dari teknologi tersebut. Misalnya saja di Dunia maya seperti Facebook, melalui situs aplikasi ini seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain, baik antar negara maupun antar benua.

Mungkin kalian sudah mengetahui pencipta situs ini. Situs ini diciptakan oleh salah seorang yang bernama Mark Zuckerberg. Ia menciptakan situsnya itu pada umur 25 tahun ketika ia belajar di Harvard University pada tahun 2004. Pada mulanya ia menciptakan situs ini hanya digunakan untuk lingkungan Harvard saja, tetapi hari demi hari situs ini sangat disukai mengenai fiturnya oleh mahasiswa di sana.

Nah pada bulan Agustus 2005, Zuckerberg secara resmi menamakan perusahaannya Facebook. Setelah berhasil mengumpulkan modal 12,7 juta dollar AS, dia mengembangkan perusahaan ke level berikutnya. Situs itu secara bertahap dan konsisten terus memperluas jaringan, sehingga dapat dikatakan ia merupakan salah satu milyuner termuda di dunia.


EMOTION FACEBOOK

Setiap orang membutuhkan informasi yang cepat disampaikan, salah satunya di situs facebook terdapat program chat, dimana setiap orang dapat melakukan obrolan langsung dengan yang lainnya secara cepat. Nah disinilah salah satu kelebihan situs facebook, selain memiliki fitur yang bagus, facebook juga memiliki program chat disertai aplikasi emotion.

Mungkin kalian baru tahu atau sudah tahu, jadi selain di yahoo mesengger, facebook juga memiliki program emosionnya. Tapi apa saja emosion di facebook? ok… berikut penjelasannya:

Melaksanakan Presentasi dan Demonstrasi

23 Nov

Banyak para pendapat ahli menyatakan bahwa presentasi merupakan kegiatan pembicaraan dengan diikuti oleh para pendengar yang jumlahnya besar, yang sering dikenal dengan istilah Public Speaking (berbicara di depan umum). Dalam arti bahwa presentasi merupakan sebagai suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menjelaskan, memaparkan dan menyampaikan suatu maksud tertentu kepada orang lain atau kelompok orang secara formal.

Sedangkan demonstrasi pada bidang bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi dengan cara memperagakan sesuatu kepada orang lain, yang bertujuan untuk lebih memahami proses informasi yang telah disampaikan melalui lisan.

Tujuan Presentasi

Seorang pembicara dalam menyampaikan informasi kepada pendengar mempunyai maksud dan tujuan presentasi masing-masing yang ingin dicapai, baik itu bagi perusahaan tempat pembicara bekerja maupun bagi kepentingan dirinya sendiri.

Setiap pembicaraan yang dilakukan oleh presenter/pembicara secara umum terdiri dari:

 1. Menyampaikan informasi,
 2. Meyakinkan pendengar,
 3. Menghibur pendengar,
 4. Memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan,
 5. Melakukan penjualan,
 6. Membuat suatu ide atau gagasan,
 7. Menyentuh emosi pendengar,
 8. Memperkenalkan diri.

Jenis Presentasi

Ketika seseorang berbicara di depan umum dan sekaligus memperagakan sesuatu memiliki jenisnya. Dimana setiap jenis presentasi memiliki kelebihan dan kelemahannya, walaupun demikian setiap pembicara dapat memilih jenis presentasi sesuai yang diinginkan. Adapun jenis presentasi yang biasa dilakukan sebagai berikut:

 1. Presentasi Dadakan (Impromptu)
 2. Presentasi Naskah (Manuscript)
 3. Presentasi Hafalan (Memoriter)
 4. Presentasi Ekstempore

Persiapan Presentasi

Tak ada pembicara yang sempurna dalam menyampaikan informasinya, kadang masih ada yang menjadi hambatan sehingga menjadi kegagalan presentasi. Namun kegagalan tersebut dapat dicegah sedini mungkin, dalam arti pembicara sebelum menyampaikan presentasinya perlu adanya persiapan. Biasanya persiapan presentasi terdiri dari :

 1. Emosi
 2. Sasaran penyajian
 3. Topik/materi
 4. Menganalisis audien
 5. Urutan/sistematika penyajian
 6. Alat bantu peraga
 7. Tempat
 8. Waktu
 9. Penampilan

Penyajian Presentasi

Setiap presentasi yang dilakukan oleh pembicara terdiri dari beberapa bagian diantaranya :

 1. Pembuka
 2. Isi
 3. Penutup

Teknik Presentasi

Teknik berbicara dalam presentasi menyangkut cara kemampuan seseorang dalam mengutarakan pendapat, pikiran dan perasaan kepada pendengar. Kemampuan tersebut perlu dimiliki oleh seseorang yang akan melaksanakan presentasi. Hal ini bertujuan supaya pendengar tertarik apa yang dibicarakan dan disampaikan ketika mempresentasikan suatu hal. Adapun teknik presentasi yang biasa digunakan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsipnya yaitu:

 1. Prinsip Motivasi
 2. Prinsip Perhatian
 3. Prinsip Kegunaan
 4. Prinsip Keindraan
 5. Prinsip Ulangan
 6. Prinsip Pengertian